Sunday, 12 August 2018

Bảo vệ dân làng

Mô tả: Một pháp sư với khả năng siêu phàm bảo vệ ngôi làng chống đỡ lại các cuộc tấn công của bọn quỷ vào mỗi buổi đêm xuống.
Hướng dẫn: Sử dụng các phím :  hoặc  để di chuyển. Sử dụng  để bắn chưởng Phím Sử dụng bình máu Phím  sử dụng bình lực ( mana) Phím  đến  sử dụng các loại phép thuật.
Chơi game tại link: Bảo vệ dân làng

0 comments:

Post a Comment