Monday, 6 August 2018

Bói bạn trai tương lai

Mô tả: Bạn có tò mò muốn biết bạn trai của mình là người như thế nào? Game dựa trên hệ thống đánh giá tính cách và sở thích sẽ đưa ra cho bạn một câu trả lời khá đặc biệt đấy.
Hướng dẫn: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác
Chơi game tại link: Bói bạn trai tương lai

0 comments:

Post a Comment