Wednesday, 15 August 2018

Bóng ma trong nhà hát

Mô tả: Đêm Halloween, Henry tham gia một bữa tiệc được tổ chức tại nhà hát thành phố. Tuy nhiên, những gì chờ đợi anh ở đây hoàn toàn không phải một bữa tiệc...
Hướng dẫn: Nhấn chuột  để ngắm và bắn. Nhấn phím Cách  để thay đạn
Chơi game tại link: Bóng ma trong nhà hát

0 comments:

Post a Comment