Sunday, 12 August 2018

Giáo viên mầm non

Mô tả: Giáo viên mầm non là những người đặc biệt quan trọng, có ảnh hướng lớn tới sự phát triển của thế hệ trẻ tương lai. Bạn hãy cùng tìm hiểu những công việc trong một học kỳ của giáo viên tại trường mầm non Star nhé.
Hướng dẫn: Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chơi game tại link: Giáo viên mầm non

0 comments:

Post a Comment